OFERTA
Start

postheadericon HYDROSOFT

 

BEST Sp. z o.o. posiada podpisaną umowę z producentem oprogramowania HYDROSOFT - firmą ANKO System Sp. z o.o. z Torunia i jako  Autoryzowany Dealer prowadzi sprzedaż i wdrożenia systemu HYDROSOFT oraz świadczy usługi serwisowe po wdrożeniu.

 

oprogramowanie HYDROSOFT -  informacje ogólne

HydroSoft jest oprogramowaniem przeznaczonym dla instytucji oraz przedsiębiorstw świadczących usługi wodno-kanalizacyjne. HydroSoft to kompleksowe rozwiązanie informatyczne, oparte na dwumodułowym, zintegrowanym systemie stacjonarno – mobilnym umożliwiającym pracę na poziomie Biura Obsługi Klienta oraz Inkasenta. Oprogramowanie to ma za zadanie zoptymalizować, przyspieszyć, poprawić i ułatwić pracę, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie: urządzenia mobilne, komunikacja bezprzewodowa Bluetooth.

HydroSoft daje możliwość większej kontroli i lepszego planowania pracy inkasentów w terenie, pozostawiając również możliwość bezpośredniego kontaktu klienta z Biurem Obsługi Klienta. System zawiera w sobie funkcjonalność ewidencyjną, rozliczeniową i analityczną.

Hydrosoft to produkt wytworzony przez Dział Oprogramowania Anko System który oprócz stworzenia oprogramowania Hydrosoft, specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych rozwiązań na indywidualne potrzeby naszych Klientów. Wraz z dostarczonym oprogramowaniem gwarantujemy realizację całego procesu wdrożenia.

realizacja wdrożeń

HydroSoft to nowoczesne rozwiązanie dla przedsiębiorstw i instytucji, dla których równie ważne co nowoczesne narzędzia pracy jest profesjonalna i kompleksowa obsługa projektowo-wdrożeniowa, którą gwarantuje Anko System. Dla każdego z naszych klientów przygotowujemy projekt wdrożenia i indywidualny program obsługi serwisowej oprogramowania w ramach ich zapotrzebowania, w skład którego wchodzą:

- prezentacja oprogramowania

- przygotowanie analizy przedwdrożeniowej,

- dostosowanie infrastruktury informatycznej

- instalacja oprogramowania i jego konfiguracja

- dostawa sprzętu komputerowego,

- szkolenie pracowników

- wykonanie funkcjonalności na indywidualne potrzeby Klienta

- serwis powdrożeniowy programowy

- serwis powdrożeniowy sprzętowy

sprzęt komputerowy

HydroSoft jest rozwiązaniem dwumodułowym: stacjonarno - mobilnym.

a.) HYDROSOFT BOK - Moduł Stacjonarny: Serwer + Klient – wielostanowiskowy

Serwer: minimum sprzętowe to komputer klasy PC: procesor min. Pentium 4 2,0GHz RAM 1GB, HDD 40GB. Serwer będzie zawierał bazę danych oraz moduł serwerowy aplikacji HydroSoft. Sugerowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie systemu operacyjnego Windows XP + MS SQL Serwer 2005 Express; wymagane środowisko Java JRE;

Klient: komputer klasy PC lub laptop z systemem operacyjnym min. Windows XP. HydroSoft wykorzystuje platformę Java. Do komunikacji z PDA: ActiveSync, USB

b.) HYDROSOFT INK - Moduł Mobilny: Przeznaczony dla Inkasenta pracującego w terenie

W skład modułu mobilnego wchodzą dwa urządzenia: dowolne urządzenie typu PDA z systemem operacyjnym Windows Mobile posiadające moduł Bluetooth, oraz bezprzewodowa drukarka termiczna wyposażona również w Bluetooth

struktura systemu HYDROSOFT

Moduł Stacjonarny to jednostka komputera stacjonarnego pełniącego funkcję SERWERA + jednostka komputera (Stacjonarny, Laptop) pełniącego funkcję KLIENTA. Dla schematu gdzie występuje tylko jedna jednostka KLIENT możemy połączyć funkcję Serwera z Klientem na jednym komputerze stacjonarnym. Na Serwerze znajduje się główne oprogramowanie HydroSoft wraz z bazą danych. Do serwera możemy podłączyć dowolną liczbę Klientów i wyposażyć ich w określone uprawnienia. System operacyjny Serwera musi charakteryzować się kompatybilnością z platformą Java oraz oprogramowaniem bazy danych (Windows XP + MS SQL Serwer). Jednostka Klienta musi być również wyposażona w oprogramowanie kompatybilne z platformą Java oraz w moduł dedykowany do łączności z modułem mobilnym. Serwer z Klientem połączony jest za pośrednictwem sieci LAN.

Moduł Mobilny to dowolna liczba zestawów: urządzenie PDA + Drukarka. Te dwa urządzenia charakteryzują się małymi wymiarami, dużą mobilnością i prostotą obsługi. Łączność pomiędzy tymi urządzeniami odbywa się dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth. Drukarka może być dobrana według zapotrzebowania (proponowane 4'')

Łączność pomiędzy Modułem Stacjonarnym a Modułem Mobilnym może odbywać się w następujący sposób:

a)Kabel USB – rozwiązanie dedykowane wersji podstawowej

b) Karty pamięci miniSD

c) Moduł GPRS

d) Sieć bezprzewodowa

e) Moduł Bluetooth

funkcjonalność HYDROSOFT

Poniżej lista wybranych standardowych funkcjonalności jakie posiada oprogramowanie Hydrosoft w wersji licencyjnej. Szczegółowa lista funkcjonalności jest udostępniania przy przygotowywaniu analizy przedwdrożeniowej.

Istnieje możliwość dopisania funkcjonalności dedykowanej, na dokładnie zdefiniowane potrzeby Klienta, jednakże ten proces odbywa się po wdrożeniu wersji standardowej i jest wyceniany osobno poza ofertą.

  1. Ewidencja

Kartoteki

- zawierające informacje nt: Kontrahenta oraz jego liczników, przynależność do grup, przynależność do trasy, cennik opłat, słownik odsetek, przynależność do hydroforni itp

Kontrahenci

- to ewidencja danych kontrahentów: nazwa, NIP, Regon, Pesel, dane adresowe, dane korespondencyjne

Liczniki

- podział liczników na: woda zimna, woda ciepła,

- podział ryczałtów na: ryczałt wody zimnej, ryczałt wody ciepłej

- ewidencja danych liczników: model, data legalizacji, rok produkcji

- ewidencja stanów liczników uwzględniająca: datę ostatniego odczytu, stan bieżący

- historia odczytów na danym liczniku

- naliczanie opłat na liczniku za: wodę, ścieki, abonament

- hierarchia liczników: licznik główny – podlicznik

- liczniki główne uwzględniają zużycie na podlicznikach

- podział liczników: aktywne, nieaktywne

Grupy

- grupa to zdefiniowana wspólna cecha dla Klientów do niej przypisanych np.: miejscowość, wieś itd.

  1. Dokumenty

Faktury

- możliwość wystawiania faktur przelewowych i gotówkowych

Wpłaty

- wpłata może rozliczać fakturę całościowo lub częściowo

- możliwość przyjmowania i rozliczania nadpłat

- możliwość rozliczania poszczególnych pozycji na fakturze

- rodzaje wpłat: BOK, Inkasent, WB

Korekty faktur

- możliwość wystawiania korekt ilościowych

- możliwość wystawiania korekt cenowych

Noty odsetkowe

- możliwość generowania noty odsetkowej dla wybranych faktur

Korekty wpłat

- możliwość generowania dopłaty lub zwrotu na dany dzień

Cennik

- możliwość zdefiniowania dowolnej liczby cenników

- zmiana cennika: możliwość zastosowania różnych cen w danym okresie rozliczeniowym

Słownik odsetek

- możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników odsetek

Wezwania

- możliwość generowania upomnienia, wezwania oraz wezwania ostatecznego

Stan Salda, Faktura Zaległa

- możliwość generowania ustalania salda na dany dzień dla poszczególnych Kontrahentów

- możliwość wprowadzania zaległych faktur do systemy (np. przy imporcie danych z innego programu)

  1. Zestawienia

Wpłat

- Lista wpłat z zadanego okresu

- Podsumowanie ilościowe oraz wartościowe

Sprzedaży

- Lista faktur z zadanego okresu

- Filtry: Trasa, Data wystawienia, Termin Płatności

- Podsumowanie Ilościowe i wartościowe w rozbiciu na poszczególny asortyment

- Z tego poziomu generowane są również zestawienia rejestru VAT sprzedaży

Sald

- generowanie salda wszystkich kontrahentów na wybrany dzień

- filtry: ujemne, dodatnie, ujemne i dodatnie, zerowe

  1. Synchronizacja

Synchronizacja z PDA

- dwukierunkowa transmisja danych

- automatyczny import dokumentów z PDA do bazy danych

Trasy

- możliwość edytowania dowolnej ilości tras

  1. Kasa

Wpłaty / Wypłaty

- ewidencja operacji prowadzonych w kasie (nie tylko dotyczących „wody”)

Raport Kasowy

- lista raportów kasowych

  1. Administracja

- ewidencja pracowników pracujących na danym oprogramowaniu

- podział pracowników ze względu na stanowisko pracy

- tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych

  1. Wydruki

- Lista operacji rozliczeniowych na danej kartotece

- Pojedyncze Faktury Przelewowe (oryginał i kopia – na osobnych stronach)

- Pojedyncze Faktury Gotówkowe (oryginał i kopia – na osobnych stronach)

- Noty odsetkowe

- Korekta wpłaty – dopłata KP lub zwrot KW

- Zestawienie wpłat

- Zestawienie sprzedaży wg zadanych filtrów ( zakres dat, trasa, data wystawienia, termin płatności)

- Rejestr VAT sprzedaży

- Zestawienie salda na dany dzień

  1. Parametry Hydrosoft

- Dane Firmy: Miejscowość, Nazwa, Adres, NIP, nr konta

- naliczanie cen netto lub brutto

- edycja formatu numeracji faktur z BOK, faktur Inkasentów, korekt, KP, noty odsetkowej

- ustawienia terminu płatności faktur, not odsetkowych

- ustawiania minimalnej kwoty i zaokrąglenia do wyliczania odsetek

  1. PDA

- Bezprzewodowa łączność PDA - Drukarka

- Baza kontrahentów i liczników wraz ze stanami

- Wystawianie faktur: gotówkowych / przelewowych

- Wystawianie faktur na podstawie odczytów liczników lub zdefiniowanych ryczałtów

- Możliwość wydrukowania zestawienia sprzedaży

- Możliwość drukowania informacji o zadłużeniu i nadpłacie danego Kontrahenta

Wersje dedykowane oprogramowania HYDROSOFT

Wersja licencyjna zwiera funkcjonalność z góry zdefiniowaną i ogólnodostępną dla wszystkich Klientów. W każdej chwili istnieje możliwość dodania nowej, wspólnie zdefiniowanej i ustalonej funkcjonalności według indywidualnego zapotrzebowania kontrahenta. Dodatkowa funkcjonalność może dotyczyć zarówno wersji stacjonarnej jak i mobilnej.

Istnieje również możliwość połączenia danego oprogramowania z zewnętrznymi modułami innych programów wykorzystywanych przez kontrahenta – wymagana konsultacja z inżynierami oprogramowania HydroSoft.

Dla indywidualnych potrzeb, istnieje możliwość połączenia oprogramowania HydroSoft z wykorzystywanym przez kontrahenta programem finansowo-księgowym. W tej kwestii niezbędne są konsultacje i przeanalizowanie zapotrzebowania z działem projektowym oprogramowania HydroSoft.

LICENCJE

Korzystanie z oprogramowania HydroSoft wiąże się z odpłatnym aktualizowaniem licencji terminowej. Wartość opłaty licencyjnej jest uzależniona od ilości stanowisk poszczególnych modułów oraz funkcjonalności dedykowanej oprogramowania HydroSoft. Opłata licencyjna jest dokonywana co 12 miesięcy, przy czym przy zakupie oprogramowania pierwszy wykup licencji odbywa się po roku. Z tytułu wykupu licencji wymagane jest podpisanie umowy licencyjnej i gwarancyjnej na oprogramowanie, które stanowią załączniki do umowy.

SERWIS

Docelowo usługa serwisowa może być dowolnie skonfigurowana bezpośrednio pod potrzeby Klienta. Najbardziej optymalne rozwiązanie ze względu na koszty jak i czas reakcji to serwis za pomocą zdalnego połączenia, który to sposób jest wykorzystywany do serwisu oprogramowania HydroSoft (za pośrednictwem Internetu, przy czym Klient musi zapewnić dostęp do Internetu po swojej stronie minimum w prędkości 512mb/s). Przyjazd do Klienta w celu serwisu oprogramowania odbywa się dopiero w momencie braku możliwości rozwiązania danego problemu za pośrednictwem zdalnego połączenia. W terminie 14 dni od dnia zakończenia wdrożenia oprogramowania serwis za pośrednictwem zdalnego łącza jest nieodpłatny. Po tym terminie Klient określa abonament możliwych zgłoszeń w danym miesiącu, który wyceniony jest w kwocie zryczałtowanej opłaty miesięcznej, bądź ustalana jest stawka godzinowa za każdą rozpoczęta godzinę serwisanta.


Producent:

Anko System Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 60

87-100 Toruń

tel. kontaktowe:

 

+48 602 698 642 – Dział Oprogramowania

+48 660 507 046 – Serwisu Hydrosoft

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.hydrosoft.pl

Zmieniony (Niedziela, 14 Listopad 2010 13:54)

 
Wyszukiwarka
GG HANDLOWCY
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości